KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FORMU

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes kendisi ile ilgili “Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme” talepleri için bu formu kullanabilirsiniz.