KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

APLEONA faaliyetlerini sürdürürken elde ettiği kamuya açık olmayan kişisel/özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğini muhafaza etmeyi, bu verileri işlerken yürürlükte bulunan mevzuata uyumlu olmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüdünü, gerekli yönetim modelini kurma, denetim yapma/yaptırma, süreç yönetimi ile risk analizi çalışmalarını hayata geçirme ve kılavuz görevi gören yönergeleri yürürlüğe alma yoluyla yerine getirmektedir.

Bu süreç; APLEONA merkez ofis (veya genel müdürlük) çalışanlarına, proje işyerleri çalışanlarına, müşterilerine, ziyaretçilerine, taşeron hizmet aldığı gerçek/tüzel kişilerine, tedarikçilerine vb. üçüncü kişilere ait kuruluşumuzun tüm süreçlerinde işlenen kişisel verileri kapsamaktadır.